header banner
Default

Onderzoek AFM: 50% van de cryptobeleggers ziet het als een gokje


Maximaal 500 euro

Het grootste deel van de 1,2 miljoen Nederlandse cryptobeleggers lijkt zich bewust van de risico's die investeren in cryptovaluta met zich meebrengt. Bijna de helft heeft maar maximaal 500 euro ingelegd. Er is ook een groep die flink in de problemen komt bij een koersdaling. 

Het gaat om een groep van zo'n 100.000 consumenten, rekent toezichthouder Autoriteit Financiële Markten voor op basis van een onderzoek van Ipsos. Als er in een maand 90 procent van de waarde van hun crypto zou verdampen, dan hebben ze een financieel probleem dat ze niet of slechts met grote moeite kunnen opvangen. 

Jong, man, hoogopgeleid

VIDEO: Onderzoek AFM: cryptobezitter in Nederland
AutoriteitFM

Van alle Nederlanders boven de 18 heeft ongeveer 8 procent crypto's in zijn bezit. Omgerekend gaat het om bijna 1,2 miljoen mensen. De helft van deze groep belegt ook nog in andere zaken zoals aandelen, obligaties of fondsen. 

De meeste cryptobeleggers zijn man en relatief vaak hoogopgeleid. In de leeftijdsgroep van 18 tot 35 zitten de meeste cryptobeleggers. Boven de 55 jaar investeert slechts 3 procent zijn geld in crypto's. 

De populairste crypto's zijn bitcoin en ether, dat zijn ook de twee grootste gemeten naar marktwaarde. Twee derde van Nederlandse cryptobeleggers heeft bitcoins in de portefeuille, de helft ether. 

Een waardedaling van 90 procent is overigens wel extreem, zegt de AFM. De instantie waarschuwt regelmatig voor de gevaren van beleggen in crypto's omdat deze niet onder hun toezicht vallen. Dat vergroot het risico dat argeloze beleggers hun geld stoppen in een als cryptovaluta vermomd piramidespel. 

Lees ook: Cryptodiefstal neemt toe: 'Opeens had ik 22.000 euro minder'

Een ander groot risico voor beleggers zijn de heftige koersschommelingen. De grootste crypto, bitcoin, ging dit jaar van een koers van zo'n 30.000 dollar  (26.600 euro) naar ruimschoots het dubbele, klapte weer onderuit tot onder de 30.000, klom tot een recordstand van 69.000 dollar en is inmiddels weer gedaald met zo'n 30 procent tot 50.000 dollar waarde. 

Minder rendement, ook minder stress

VIDEO: AFM WAARSCHUWT NEDERLANDSE BELEGGERS: KAN NIET OMHOOG BLIJVEN GAAN
Focuss Op Financiën

De koers staat overigens nog steeds 73 procent hoger dan op 1 januari van dit jaar. Ter vergelijking: de AEX staat zo'n 28 procent hoger, maar de koers van de belangrijkste Nederlandse beursgraadmeter ging een stuk minder hard omhoog en omlaag. Het moment waarop iemand besloot om te investeren, maakte dus minder uit en de kans op verlies van (een deel van) je inleg is ook kleiner als je het geld ineens nodig hebt. 

Beleggers houden ook wel rekening met een crash van de koers van crypto's. Van alle risico's rond crypto's staat deze met stip bovenaan, gevolgd door het kwijtraken van de investering door diefstal, oplichting of het faillissement van een wisselkantoor of cryptobeurs. 

Bij de inschatting van risico's valt op dat diegenen die ook in andere zaken beleggen dan alleen crypto's, een stuk pessimistischer zijn dan diegenen die al hun kaarten op crypto's hebben gezet.

Kleine bedragen

VIDEO: Waarschuwt #AFM tegen platformen als #bitvavo? Hier is waarom niet!
Crypto Nederland

Die laatste groep is wel weer wat terughoudender met hoeveel geld ze erin pompen. Ruim de helft van de groep die alleen in crypto's investeert, belegt maar met een bedrag van maximaal 500 euro. Dat kan overigens ook te maken hebben met het feit dat relatief veel jongeren in crypto's investeren, en die hebben nog minder te besteden. 

Bij diegenen die niet alleen in crypto's investeren maar bijvoorbeeld ook in aandelen is de groep die slechts zo'n relatief klein bedrag investeert, een stuk kleiner. Bijna een derde investeert voor maximaal 500 euro, 35 procent zit er voor een bedrag van minimaal 2500 euro in. 

Lees ook: Strengere regels voor crypto in de maak: 'Goed voor consumenten'

Voor de helft van de investeerders, of ze nu nu wel of niet hun investeringen spreiden, geldt dat ze hun investering in crypto's zien als een gokje, blijkt uit de enquête. Ook de lage rente op spaargeld wordt vaak als reden gegeven om te investeren, en het geloof in de achterliggende technologie. 

Sources


Article information

Author: Angelica White

Last Updated: 1703135522

Views: 685

Rating: 4 / 5 (62 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Angelica White

Birthday: 1943-11-03

Address: 7287 Delgado Terrace Suite 957, North Kim, PA 21955

Phone: +3712166047723493

Job: Article Writer

Hobby: Stargazing, Fencing, Running, Motorcycling, Bird Watching, Whiskey Distilling, Snowboarding

Introduction: My name is Angelica White, I am a dear, frank, risk-taking, receptive, dedicated, ingenious, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.