header banner
Default

Kan de cryptocurrency-industrie zich nog herstellen van de vertrouwenscrisis?


'Meer toezicht onvermijdelijk'

De cryptosector zit in de problemen. Na een aantal schandalen, zoals de ondergang van cryptobeurs FTX, is de waarde van cryptomunten in 2022 fors gedaald. Is er nog toekomst voor crypto's?

De onrust op de markt voor crypto's is te zien aan de gedaalde prijs voor bijvoorbeeld bitcoin: van rond de 46.000 euro een jaar geleden, tot zo'n 17.000 euro nu.

2008

VIDEO: Het vertrouwen in de crypto-industrie stijgt, maar we zijn nog niet terug op het niveau van 2021, zegt analist
CNBC International TV

"Het was zeker een klap voor de cryptosector in 2022", zegt cryptokenner Teunis Brosens van ING. Hij noemt het afgelopen jaar zelfs 'het 2008 voor de cryptosector'.

In 2008 begon de kredietcrisis, die leidde onder meer tot grote problemen voor de bankensector en centrale banken zagen zich genoodzaakt de rente fors te verlagen en geld in de economie te pompen om deze te redden.

Later in 2008 werd Bernie Madoff, die lange tijd een piramidespel runde, ontmaskerd, memoreert Brosens.

Toepassingen

VIDEO: Hoelang kan BITCOIN nog Stijgen? | BTC BULL MARKT
DoopieCash - Traden & Investeren

"Maar het is wel belangrijk om onderscheid te maken tussen enerzijds klassieke cryptomunten, zoals bitcoin en ethereum, en anderzijds het kaartenhuis van bijna tienduizend cryptomunten en allerhande bedrijven dat vooral in de laatste jaren daar bovenop is gebouwd", zegt hij.

Lees ook: Rampjaar voor spaarders en beleggers, hoe doe je het in 2023 beter?

Brosens ziet mogelijkheden voor crypto's bij betalingen van bedrijven en consumenten naar andere landen. Het gaat dan niet zozeer om munten waarin vaak betalingen worden gedaan, zoals de Amerikaanse dollar, maar om munten van kleinere landen.

Nu nog gaat een betaling van Nederland naar bijvoorbeeld een land in Zuid-Amerika via de dollar, en die omweg kost tijd en geld, aldus Brosens. Via blockchain zou dat volgens hem sneller en goedkoper kunnen. Verder zou crypto een alternatieve methode kunnen worden voor bedrijven om geld te lenen, vooral voor kleinere bedrijven, denkt hij.

Lees ook: Gokje wagen, prijsje winnen: mensen vooral nieuwsgierig bij beleggen in crypto

Je kunt inderdaad zeggen dat mensen het vertrouwen in crypto nu kwijt zijn. Maar tegelijkertijd geldt dat nu de hype er af is, ontwikkelaars zich eindelijk weer kunnen richten op wat je überhaupt met crypto's kan, zonder de hype eromheen en zonder het gevoel dat je er snel rijk mee kunt worden, zegt Brosens. "Dat is gezond voor de sector."

Meer toezicht...

VIDEO: De Toekomst van Bitcoin | Nu nog Koopwaardig?
DoopieCash - Traden & Investeren

Brosens denkt ook dat het onvermijdelijk is dat er meer toezicht komt als de cryptosector wil groeien. Het ontbreken van toezicht door de overheid werd en wordt nog steeds door een groot deel van de de cryptosector als pluspunt gezien.

Lees ook: Cryptobeurs Bitvavo mogelijk voor 280 miljoen het schip in

"Maar zeker op langere termijn zullen overheden niet toestaan dat een sector zonder regels een grote rol zal spelen in de economie." Als de cryptosector overheidsbemoeienis blijft afwijzen, dan veroordeelt deze zich op de langere termijn tot een marginale rol, denkt Brosens.

...in 2024 in de EU

VIDEO: Bitvavo Staking: Hoe werkt het?
WijsGeld

Brosens is voorstander van meer regelgeving. In Europa gaan we die kant op, zegt hij. Zo staat er toezicht op cryptodiensten in de steigers, maar dat zal pas in 2024 in werking treden, aldus Brosens.

Lees ook: EU wil meldplicht voor elke Europese crypto-transactie

Cryptohandel is potentieel risico voor echte economie

VIDEO: Bent u mentaal voorbereid op wat daarna komt?
Crypto Tips

02:42

Sources


Article information

Author: John Evans

Last Updated: 1703009402

Views: 1016

Rating: 3.8 / 5 (92 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Evans

Birthday: 2023-07-14

Address: Unit 5854 Box 4161, DPO AP 50390

Phone: +4494552110098513

Job: Physiotherapist

Hobby: Astronomy, Chocolate Making, Robotics, Arduino, Dancing, Survival Skills, Running

Introduction: My name is John Evans, I am a forthright, daring, unyielding, irreplaceable, audacious, esteemed, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.