header banner
Default

I et falskt TV 2-innslag om bitcoin ble et ektepar lurt to ganger


Table of Contents

  Jus

  Et ektepar investerte 17.200 kroner i kryptovaluta etter å ha sett det de trodde var et TV 2-innslag om bitcoin. Da paret trodde de skulle få tilbake det investerte beløpet med gevinst gikk tapet fra vondt til verre.

  Et forsøk på bitcoin-investering endte som kostbar lærepenge for ektepar.
  Et forsøk på bitcoin-investering endte som kostbar lærepenge for ektepar.Foto: Lucy Nicholson/Reuters/NTB Scanpix

  Publisert 10. April 2020, kl. 09.01Oppdatert 10. April 2020, kl. 09.01

  Sources


  Article information

  Author: Edward Lynch

  Last Updated: 1704255962

  Views: 1009

  Rating: 4.5 / 5 (120 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Edward Lynch

  Birthday: 1916-04-08

  Address: PSC 8810, Box 5864, APO AP 32825

  Phone: +3798053339455659

  Job: Article Writer

  Hobby: Golf, Rowing, Reading, Scuba Diving, Running, Writing, Baking

  Introduction: My name is Edward Lynch, I am a capable, intrepid, Open, resolute, candid, unreserved, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.