header banner
Default

De Nederlandsche Bank: KuCoin wordt in Nederland illegaal gebruikt


De Nederlandse Bank (DNB) laat middels een verklaring weten dat crypto exchange KuCoin illegaal opereert in Nederland. Het beursplatform heeft zich niet geregistreerd en mag om die reden officieel zijn dienstverlening niet aanbieden in Nederland.

Waarschuwing van DNB tegen cryptodienstaanbieder MEK Global Limited, handelend onder de naam KuCoin https://t.co/kedwEkpcOt

— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) December 15, 2022

🎁 Begin het nieuwe jaar goed: €20,- gratis crypto naar keuze Advertentie Bitvavo

Crypto exchange in strijd met de wet

VIDEO: Saillant detail: zo extreem werd goudkluis Nederlandsche Bank beveiligd
De Telegraaf

MEK Global Limited, een bedrijf geregistreerd op de Seychellen dat handelt onder de naam KuCoin in Nederland, heeft geen DNB-registratie.

“Dit betekent dat MEK Global Limited in strijd handelt met de wetgeving omtrent witwassen en terrorismefinanciering en dat het illegaal handelsmogelijkheden en wallets aanbiedt.”

In de verklaring staat overigens niet wat DNB van plan is als KuCoin op deze manier doorgaat in Nederland. De kans is aanwezig dat de crypto exchange op korte termijn boetes kan verwachten van de centrale bank van Nederland.

Klanten van KuCoin zijn overigens veilig en overtreden de wet niet door het platform te gebruiken. Op dit moment heeft KuCoin nog niet op de beschuldigingen van DNB gereageerd.

Advertisement

KuCoin is gigantisch

VIDEO: The central bank of the Netherlands said that KuCoin operates illegally in the country
CRYPTOSSOURCE

KuCoin is een van de grootste beursplatformen ter wereld. Het handelshuis is actief in meer dan 200 landen over de hele wereld en heeft miljoenen gebruikers. Ook qua handelsvolume behoort het tot de grootsten van de industrie. Wat dat betreft is het vreemd dat het bedrijf niet de moeite neemt om een licentie te verkrijgen in Nederland.

De kans is aanwezig dat de juristen van het platform van oordeel zijn dat het prima op deze manier kan opereren, totdat de druk van DNB te groot wordt. Als het daadwerkelijk boetes krijgt, is de kans aanwezig dat het in rap tempo alles in het werk stelt om alsnog een vergunning te krijgen.

Binance opereert een beetje op dezelfde manier. Die bitcoin (BTC) beurs probeert vaak ook zo lang mogelijk op illegale wijze door te gaan, totdat het problemen krijgt en dan pas actie onderneemt. Helaas is dat mogelijk voor grote partijen die kunnen rekenen op de steun van een gigantisch leger aan juristen.

Post Views: 622

Sources


Article information

Author: David Floyd DDS

Last Updated: 1704236281

Views: 564

Rating: 4.3 / 5 (99 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Floyd DDS

Birthday: 1967-01-23

Address: PSC 4150, Box 4277, APO AA 95829

Phone: +4258568981369132

Job: Speech Therapist

Hobby: Skateboarding, Writing, Quilting, Yoga, Graphic Design, Camping, Astronomy

Introduction: My name is David Floyd DDS, I am a resolute, dedicated, lively, radiant, daring, risk-taking, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.